Bolintin-Vale

Site al orașului
Bolintin-Vale

AICI: Informatii si anunturi importante

Bolintin-Vale
Localitatea Bolintin-Vale este atestată documentar din anul 1433, într-un hrisov dat de Alexandru Aldea Voievod (1431-1436), fiul lui Mircea cel Bătrân, atestarea fiind legată de existența mănăstirii Bunavestire din Pădurea cea Mare de la Bolintin : "1433 (6941) Martie, [Târgoviște] - Hrisovul lui Alexandru marele voievod, ce-l dă mănăstirii din Pădurea cea Mare, unde este Bunavestire, peste apa Argeșului împotriva Bucșanilor, ca să-i fie satu ce să numește Bolintinu jumătate, i proci". Din acest hrisov rezultă că localitatea Bolintinu susținea din punct de vedere economic, încă din anul 1433, mănăstirea Bunavestire, ceea ce demonstrează că era o așezare bine dezvoltată pentru perioada aceea. Localitatea se afla printre cele 63 de așezări rurale consemnate în perioada 1426-1450 în Țara Românească. După 1433 sunt recunoscuți boierii: Băleanu, Băbeanu, Bolintineanu. De-a lungul istoriei în localitatea Bolintin-Vale s-au desfășurat evenimente deosebite printre care amintim: domnitorul Mihai Viteazu a amplasat una din taberele sale între Ogrezeni, Malu-Spart și Bolintin; în 1921 Tudor Vladimirescu dă proclamația de la Bolintin; în localitate s-a născut poetul Dimitrie Bolintineanu. Localitatea Bolintin-Vale a devenit oraș în urma Deciziei Consiliului Executiv nr. 125 din 31 mai 1989, având în componența sa satele Crivina, Malu-Spart și Suseni. În anul 2003 orașul Bolintin-Vale a sărbătorit 570 de ani de la prima atestare documentară.

Orașul Bolintin-Vale se află în partea de sud a țării, în nordul județului Giurgiu, la o distanță de 23 km vest de capitala tării și de 90 de km față de municipiul Giurgiu. Localitatea este situată lângă autostrada A1 București-Pitești, pe drumul județean 601 ce leagă Bucureștiul de localitatea Videle și zona petroliferă.Bolintin-Vale Orașul se află la intersecția unor importante căi rutiere ce duc spre Târgoviște, Roșiorii de Vede, Giurgiu și Brașov, făcând legătura între Muntenia, Oltenia și Ardeal. Datorită situării sale, localitatea a avut de-a lungul istoriei o importanță deosebită. Coordonatele geografice sunt: 44°24'49" latitudine și 25°46'24" longitudine, la egală distanță de Polul Nord și de Ecuator. Teritoriul orașului se întinde pe o suprafață de 4.042 ha (intravilan - 924,25 ha, extravilan - 3.117,75 ha) pe direcția est-vest. Localitatea este așezată în centrul Câmpiei Române, în lunca dintre râurile Argeș (vest) și Sabar (est). Orașul Bolintin-Vale este singura localitate urbană din România situată pe două râuri paralele aflate la mare distanță de confluența lor, Argeșul și Sabarul, la 4 km în linie dreaptă. Teritoriul orașului Bolintin-Vale se învecinează cu localitățile : la nord : Căscioarele, Stoenești, Palanca, Poenari ; la sud : Ogrezeni și partea de sud a pădurii Căscioarele ; la vest : Bolintin-Deal, Mihai-Vodă; la est : Crevedia Mare și partea de vest a pădurii Căscioarele.
Bolintin-Vale are un rol de deservire în teritoriu. Este format din 4 localități : Bolintin-Vale, Malu-Spart, Crivina și Suseni, dezvoltate pe malul drept și stâng al Argeșului, în două perechi, după cum urmează : Malu-Spart și Suseni pe malul drept al Argeșului ; Bolintin-Vale și Crivina pe malul stâng al Argeșului și drept al Sabarului. Trama stradală a orașului are formă triunghiulară, în centru localității aflându-se zona veche (vatra așezării), de unde se poate ajunge către toate direcțiile de mers. în acest spațiu se află dotările administrative, culturale, comerciale și ale învățământului din localitate. Dezvoltarea ulterioară a orașului s-a făcut tentacular spre: București (prin Bolintin-Deal), spre Videle (prin Malu-Spart, Suseni, Crevedia Mare) și spre Titu (prin Palanca). Malu-Spart are aceeași structură ca Bolintin-Vale, triunghiulară, însă spațiul central cuprinde și locuințe. Ca și în Bolintin-Vale, dotările administrativ, culturale, de învățământ și comerciale sunt grupate în jurul centrului. Bolintin-ValeSatul Suseni a fost considerat inițial o așezare terminală, ulterior deschizându-se și în celălalt capăt, ceea ce a determinat tot o dezvoltare tentaculară. Suseni practic nu are centru. Poate cel mai interesant caz este cel așezării Crivina, a cărei dezvoltare s-a făcut la intersecția ortogonală a două axe, una având capetele spre două așezări (Bolintin-Vale și Mihai-Vodă) cealaltă spre două puncte de interes vital, cursul Sabarului și al Argeșului. Dezvoltarea ulterioară s-a făcut tentacular. Centrul localității Crivina este determinat de intersecția celor două axe carosabile ortogonale. Bolintin-Vale este străbătut de drumul județean 601 și 401A; accesul în localitate se face prin deviația din autostrada A1, prin drumul județean 401A și prin 601 pe relația București -Videle, iar accesul către Grădinari se face prin drumul comunal 133. Legătura dintre localitățile componente se realizează pe drumurile locale. Bolintin-Vale, localitate de reședință, este construit pe un număr de 18 străzi, dintre care numai 8 sunt modernizate, având carosabil din mixtură asfaltică. Pentru traversarea râurilor Argeș și Sabar au fost construite pe drumul județean 601 două poduri din beton armat. Dezvoltarea orașului va determina intensificarea traficului rutier. Prin Planul Urbanistic General s-au prevăzut măsurile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea căilor de comunicație pentru a asigura legătura atât în interiorul, cât și în exteriorul localității. Nu există o rețea de transport specializată în transportul urban de călători, deoarece dimensiunile orașului nu o impun. Există însă firme specializate în transportul interorășenesc, care fac legătura între Bolintin-Vale și capitală. În prezent în Bolintin-Vale marea majoritate a locuințelor sunt individuale P, P+1, în timp ce numărul blocurilor de locuit de maxim 4 niveluri este restrâns și redus ca amplasare în zona centrală. în localitate există 14 blocuri de locuințe, însumând 336 de apartamente. Se mai construiește un bloc de locuințe cu patru niveluri de Bolintin-Vale16 apartamente, tot în zona centrală a orașului. Orașul Bolintin-Vale ocupă o suprafață totală de 4.042,39 ha. Ocuparea terenului are următoarele zone de folosință : Zona centrală și alte zone cu funcțiuni de interes public, este alcătuită din instituțiile și dotările existente ce vor fi menținute, extinse și modernizate. Prin dezvoltarea profilului turistic al localității apare necesitatea unor dotări specifice: minihoteluri, hoteluri, restaurante. Zona de locuințe și funcțiuni complementare cuprinde zonele de locuințe existente, atât cele individuale, cât și cele colective. Zona de unități agricole sau unități industriale nepoluante și depozite este amplasată pe terenurile ce aparțineau fostelor CAP-uri, care au fost reamenajate în scopul prelucrării produselor alimentare (abatorizare) și nealimentare (materiale de uz gospodăresc). Zona de spații verzi cuprinde baza sportivă amenajată pe o suprafață de 2 ha, pădurea Malu-Spart și albia majoră a râului Argeș cu zăvoaiele. Spațiile publice din zonele de locuit sunt insuficiente (locuri de joacă, terenuri de sport, locuri de parcare, spații plantate, spații pentru recreere, spațiile verzi adiacente carosabilului). Zona de lucrări tehnico-edilitare cuprinde terenurile aferente puțurilor de alimentare cu apă potabilă, stația de clorinare a apei potabile, stația de pompare apă potabilă, stația RENEL, stația de distribuție a gazelor naturale și sistemul de canalizare (cu instalațiile aferente).